amentü

amel

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "iş, işlem, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, eyledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

amele

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamala(t) عَمَلة z "işçiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāmil عَامِل z "işçi" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

ameliyat

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamaliyyāt عمليّات z "işlemler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamalīyya(t) عمليّة z "işlem, ameliye" sözcüğünün çoğuludur.

amenajman

Fransızca aménagement "teçhiz etme, bir yeri işletmeye uygun hale getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aménager "teçhiz etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ménage sözcüğünden türetilmiştir.

amenna

Arapça Amn kökünden gelen āmannā آمنّا z "inandık, güvendik (birinci çoğul şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "inandı, güvendi" fiilinden türetilmiştir.

amentü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[, 1400 yılından önce]

Köken

Arapça Amn kökünden gelen āmantu آمنت z "«inandım», İslami inanç formülünün ilk kelimesi, bu kelime ile başlayan formül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "inandı" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için emanet maddesine bakınız.


09.11.2013
Amerika

İtalyanca ve Yeni Latince America "bir kıta" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1507 Martin Waldseemüller, Alm. haritacı.) Bu sözcük Amerigo veya Americus Vespucci "Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Emmericus veya Emmeric "Doğu Gotlara özgü bir erkek adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *haimiric "«ev yöneten», oba beyi" biçiminden evrilmiştir.

amerikyum

İngilizce americium "yapay bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Glenn Seaborg, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük America "bir kıta" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Americus Vespucci "yeni kıta fikrini popülerleştiren İtalyan tacir ve seyyah (1454-1512)" özel adından türetilmiştir.

ametal

Fransızca yazılı örneği bulunmayan *amétale "metal olmayan mineral" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métallon μέταλλον z sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

ametist

Fransızca amethyste "bir tür süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca améthystos αμέθυστος z "«sarhoş etmez», bir tür süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca methúō μεθύω z "sarhoş olmak" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

amfetamin

İngilizce amphetamine "merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1935 Prinzmetal & Bloomberg, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük İngilizce alpha methyl phenyl ethyl amine sözcüğünün kısaltmasıdır.