ameliyat

amblem

Fransızca emblème "simge, amblem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca émblēma έμβλημα z "sokuş, saplama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca embállō εμβάλλω z "katmak, içine sokmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

ambülans

Fransızca ambulance "tıbbi cankurtaran" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca hôpital ambulant "gezici hastahane" deyiminden türetilmiştir. ) Bu sözcük Latince ambulare "gezmek, dolaşmak, dolanmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ambire, ambit- "sağa sola gitmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir.

amca

Türkiye Türkçesi abıca veya abuca "babanın erkek kardeşi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi apa veya aba "baba" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

amel

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "iş, işlem, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, eyledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

amele

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamala(t) عَمَلة z "işçiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāmil عَامِل z "işçi" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

ameliyat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ˁamelī: Practicus, mon speculativus. Yeni Osmanlıca: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁameliyāt: Fenn mucibince icra olunan şeyler. ˁameliyātı cerrahiye, ˁameliyātı teşrīh.

Köken

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamaliyyāt عمليّات z "işlemler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamalīyya(t) عمليّة z "işlem, ameliye" sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için amel maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ameliyathane


20.08.2015
amenajman

Fransızca aménagement "teçhiz etme, bir yeri işletmeye uygun hale getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aménager "teçhiz etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ménage sözcüğünden türetilmiştir.

amenna

Arapça Amn kökünden gelen āmannā آمنّا z "inandık, güvendik (birinci çoğul şahıs)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "inandı, güvendi" fiilinden türetilmiştir.

amentü

Arapça Amn kökünden gelen āmantu آمنت z "«inandım», İslami inanç formülünün ilk kelimesi, bu kelime ile başlayan formül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āmana آمن z "inandı" fiilinden türetilmiştir.

Amerika

İtalyanca ve Yeni Latince America "bir kıta" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1507 Martin Waldseemüller, Alm. haritacı.) Bu sözcük Amerigo veya Americus Vespucci "Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Emmericus veya Emmeric "Doğu Gotlara özgü bir erkek adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *haimiric "«ev yöneten», oba beyi" biçiminden evrilmiştir.

amerikyum

İngilizce americium "yapay bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Glenn Seaborg, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük America "bir kıta" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Americus Vespucci "yeni kıta fikrini popülerleştiren İtalyan tacir ve seyyah (1454-1512)" özel adından türetilmiştir.