ambivalans

ambar

Farsça anbār أنبار z "depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hanbārag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe sambhāra "bir araya getirme, birikim, erzak, kumanya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sem- "bir, beraber, birlikte" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

ambargo

Fransızca embargo "bir limana giriş çıkışı engelleme, abluka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca embargar "etrafını çevirmek, barikat dikmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen inbarricare fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince barra "engel, barikat, bariyer" sözcüğünden türetilmiştir.

amber

Arapça ˁnbr kökünden gelen ˁanbar عنبر z "bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde, her çeşit güzel koku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ambar sözcüğü ile eş kökenlidir.

amberbu

Farsça ˁanbarbūy عنبربوى z "güzel kokulu bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ˁanbar عنبر z ve Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir.

ambi+

Latince ambi "bir şeyin her iki yanında veya etrafında olmayı bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂m̥bʰi (*am̥bʰi) "iki taraf, çevre" biçiminden evrilmiştir.

ambivalans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 2004]
Hatta bu ayrıca ambivalans (karşıt değerlilik) içeren bir ruh halidir.

Köken

Fransızca ve İngilizce ambivalence "kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Ambivalenz "«iki değerlilik», kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Bleuler, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince valentia "kadir olma, değeri olma" sözcüğünden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince valere "kadir olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ambi+, valör maddelerine bakınız.


29.09.2017
ambiyans

Fransızca ambiance "çevre, ortam, genel hava" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ambientia "dolaşım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ambire, ambit- "dolaşmak, dolanmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek, yol almak" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁ei̯- (*ei̯-) "gitmek" biçiminden evrilmiştir.

amblem

Fransızca emblème "simge, amblem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca émblēma έμβλημα z "sokuş, saplama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca embállō εμβάλλω z "katmak, içine sokmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

ambülans

Fransızca ambulance "tıbbi cankurtaran" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca hôpital ambulant "gezici hastahane" deyiminden türetilmiştir. ) Bu sözcük Latince ambulare "gezmek, dolaşmak, dolanmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ambire, ambit- "sağa sola gitmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir.

amca

Türkiye Türkçesi abıca veya abuca "babanın erkek kardeşi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi apa veya aba "baba" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

amel

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "iş, işlem, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, eyledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.