ambülans

amberbu

Farsça ˁanbarbūy عنبربوى z "güzel kokulu bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ˁanbar عنبر z ve Farsça būy بوى z "koku" sözcüklerinin bileşiğidir.

ambi+

Latince ambi "bir şeyin her iki yanında veya etrafında olmayı bildiren edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂m̥bʰi (*am̥bʰi) "iki taraf, çevre" biçiminden evrilmiştir.

ambivalans

Fransızca ve İngilizce ambivalence "kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Ambivalenz "«iki değerlilik», kararsızlık, iki nitelik arasında gidip gelme hali" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1910 Bleuler, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince valentia "kadir olma, değeri olma" sözcüğünden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince valere "kadir olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

ambiyans

Fransızca ambiance "çevre, ortam, genel hava" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ambientia "dolaşım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ambire, ambit- "dolaşmak, dolanmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek, yol almak" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁ei̯- (*ei̯-) "gitmek" biçiminden evrilmiştir.

amblem

Fransızca emblème "simge, amblem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca émblēma έμβλημα z "sokuş, saplama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca embállō εμβάλλω z "katmak, içine sokmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir.

ambülans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1949]
Karaman Hastanesi için bir aded cankurtaran otomobili (ambülans) pazarlıkla alınacak veya yaptırılacaktır.

Köken

Fransızca ambulance "tıbbi cankurtaran" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca hôpital ambulant "gezici hastahane" deyiminden türetilmiştir. ) Bu sözcük Latince ambulare "gezmek, dolaşmak, dolanmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ambire, ambit- "sağa sola gitmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden ambi+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ambiyans maddesine bakınız.


29.09.2018
amca

Türkiye Türkçesi abıca veya abuca "babanın erkek kardeşi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi apa veya aba "baba" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

amel

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamal عمل z "iş, işlem, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, eyledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

amele

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamala(t) عَمَلة z "işçiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāmil عَامِل z "işçi" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

ameliyat

Arapça ˁml kökünden gelen ˁamaliyyāt عمليّات z "işlemler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamalīyya(t) عمليّة z "işlem, ameliye" sözcüğünün çoğuludur.

amenajman

Fransızca aménagement "teçhiz etme, bir yeri işletmeye uygun hale getirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca aménager "teçhiz etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca ménage sözcüğünden türetilmiştir.