alotropi

almaşık

Kırgızca almaş "nöbet, münavebe" sözcüğünden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

alo

Fransızca allo "telefon hitabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce hallo veya hullo "genel selam sözü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca ho là "«hey oradaki!»" deyiminden alıntıdır.

aloe

İngilizce aloe "kaktüse benzer bir bitki ve bundan elde edilen acı öz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca alóē ἀλόη z "1. öd ağacı, aquilaria, 2. kaktüse benzer bir bitki ve bundan elde edilen acı öz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ahalā אַהַלָא z "öd ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

alokasyon

Fransızca ve İngilizce allocation "tahsis etme, yerleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince allocare "bir yere veya bir amaca tahsis etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince locare "yerleştirmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

alopesi

Fransızca alopécie "saçların geçici olarak dökülmesine yol açan hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen alōpḗkia αλωπήκια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca alōpḗks αλωπήξ z "tilki" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂lōpeh₂-s (*alōpē-s) biçiminden evrilmiştir.

alotropi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
alotropi, alotropik

Köken

Fransızca allotropie "aynı kimyasal bileşime sahip maddenin farklı hallerde bulunması" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *allotropía αλλοτροπία z biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için alegori, trop(o)+ maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

alotrop


11.03.2018
alp

Eski Türkçe alp "cesur, yiğit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe al- "alt etmek, yenmek" fiilinden Eski Türkçe +Ip ekiyle türetilmiştir.

alpaka1

İspanyolca alpaca "Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan, bu hayvanın yünü" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Quechua (İnka) dilinde aynı anlama gelen alpako sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde pako "kızıl kahverengi" sözcüğünden türetilmiştir.

alpaka2

Yeni Latince alpax, alpac- "bir alüminyum alaşımı, fakfon" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Yeni Latince aluminium ve Latince pax, pac- "barış" sözcüklerinin bileşiğidir.

alpinizm

Fransızca alpinisme "dağcılık sporu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca alpin "Alp dağlarına ait" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Alpes "Alp dağları" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (Lat) aynı anlama gelen Alpēs özel adından evrilmiştir.

alt

(NOT: Eski Türkçe altın "aşağıda (zarf)" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe alta- "elde etmek, yenmek, alt etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe al sözcüğünden Eski Türkçe +tA- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.