alo

allegro

İtalyanca allegro "şen, neşeli" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *allecrus biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince alacer, alacr- "canlı, hareketli" sözcüğünden türetilmiştir.

allem kallem

Arapça ˁallama علّم z "bildirdi, öğretti" ve Arapça kallama كلّم z "konuştu" sözcüklerinin bileşiğidir.

Alman

Fransızca aynı anlama gelen Allemand sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Alamanni "3. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *all- "tüm, her" ve Germence yazılı örneği bulunmayan *manniz "insan, erkek" sözcüklerinin bileşiğidir.

almanak

Fransızca almanach "yıllık, salname, çeşitli bilgiler içeren takvim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen almanac sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1267 Roger Bacon, İng. düşünür.) Bu sözcük Arapça nḳḥ kökünden gelen al-munaḳḳaḥ المنقّح z "gözden geçirilmiş, redakte edilmiş, özetlenmiş (yazı)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaḥa نقح z "budadı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

almaşık

Kırgızca almaş "nöbet, münavebe" sözcüğünden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

alo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
alo: Telefonda çağrılanın 'ne istiyorsunuz' manasında verdiği ses.

Köken

Fransızca allo "telefon hitabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce hallo veya hullo "genel selam sözü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca ho là "«hey oradaki!»" deyiminden alıntıdır.


20.03.2015
aloe

İngilizce aloe "kaktüse benzer bir bitki ve bundan elde edilen acı öz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca alóē ἀλόη z "1. öd ağacı, aquilaria, 2. kaktüse benzer bir bitki ve bundan elde edilen acı öz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ahalā אַהַלָא z "öd ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

alokasyon

Fransızca ve İngilizce allocation "tahsis etme, yerleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince allocare "bir yere veya bir amaca tahsis etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince locare "yerleştirmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

alopesi

Fransızca alopécie "saçların geçici olarak dökülmesine yol açan hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen alōpḗkia αλωπήκια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca alōpḗks αλωπήξ z "tilki" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂lōpeh₂-s (*alōpē-s) biçiminden evrilmiştir.

alotropi

Fransızca allotropie "aynı kimyasal bileşime sahip maddenin farklı hallerde bulunması" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848).) Fransızca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *allotropía αλλοτροπία z biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka" ve Eski Yunanca trepō τρεπω, τροπ- z "dönmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

alp

Eski Türkçe alp "cesur, yiğit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe al- "alt etmek, yenmek" fiilinden Eski Türkçe +Ip ekiyle türetilmiştir.