alibi

alın

Eski Türkçe alın "başın ön üst kısmı" sözcüğünden evrilmiştir.

alın|mak

Eski Türkçe alın- "kendine almak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

alış|mak

Eski Türkçe alış- "birlikte almak, alıp vermek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al- "almak, edinmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ali

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁāli عالٍ z "yüksek, üstün, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

alias

İngilizce alias "1. namı diğer, takma isim, 2. dijitalize edilmiş görüntü veya sesin aslından farklı görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince alias "başka türlü (zarf)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alius "başka (sıfat)" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂el- (*al-) "öte, başka" biçiminden evrilmiştir.

alibi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 2000]
Abdullah Çatlı'nın talimatıyla ülkücü cinayet sanığına sahte ‘‘alibi’’ (bozacının şahidi şıracı) düzenlemekle suçlanmıştı.

Köken

İngilizce alibi "suç zanlısının suç yerinde olmadığına dair kanıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince alibi "başka yerde" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince alius "başka, diğer" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için alias maddesine bakınız.


18.07.2012
alicenap

Arapça ˁāli عالٍ z "yüksek" ve Arapça canāb جَناب z "kat, nezd, hazret" sözcüklerinin bileşiğidir.

alicengiz

Arapça āl آل z "aile, sülale" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü, geri geldi" fiilinden türetilmiştir. )

alil

Arapça ˁll kökünden gelen ˁalīl عليل z "arızalı, hasta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, kusurlu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

alim

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālim عالِم z "ilim sahibi, bilen, bilgin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama عَلَمَ z "bildi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

alimallah

Arapça ˁalama Allāhu "Allah bilir" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁalama علم z "bildi" ve Arapça Allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir.