alev

alengirli

?

aleni

Ar ˁalanī علنى z [nsb.] gizli olmayan, açık ve aşikâr olan Ar ˁalan علن z [#ˁln faˁal msd.] açık ve aşikâr olma Ar ˁalana علن zaçığa çıktı, aşikâr oldu

alerji

Fr allergie vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki YLat allergia (İlk kullanım: 1905 Clemens von Pirquet, Avst. hekim.) § EYun állos άλλος zbaşka, farklı EYun érgon έργον ziş, çalışma

alesta

İt allesta hazır İt allestire [den.] (bir şeye) hazır etmek İt ad+ lesto hazır

alet

Ar āla(t) آلة z [#Awl faˁla(t) mr.] düzen, düzenek, araç Ar āla آل zdöndü, geri döndü, geri geldi

alev

TTü: [ Danişmend-Name, 1360]
sabah olup hemān güneş ki doğdı, karaŋgulık alavın الاو oda urdı [ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
nefsinüŋ alavı الاو söyündi, kibr ü ˁucbı oturmağa başladı Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
alav, yalav, yalavız: flamme

<< TTü yalabı/alabı/alav/yalav parıltı, alev ≈? ETü yal- yanmak

 yalım

Not: Anadolu ağızlarında alaz, yalaz, yalağız, yalavı, yalağı, yalım, yalım, yalap yalap (a.a.) biçimleri mevcuttur. Biçim istikrarsızlığı (ışık ve parlama ifade eden diğer Türkçe sözcüklerdeki gibi) onomatope yapısına işaret eder. • Fa ālāv (a.a.) Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: alevlenmek


10.12.2015
Alevi

Ar ˁalawī علوى z [nsb.] Ali'ye mensup olan öz ˁAlī [#ˁlw] Ali b. Ebi Talib, İslam peygamberinin damadı

aleyh

Ar ˁalayhi عَلَيْهِ z [#ˁly] onun üzerine § Ar ˁalā عَلَا züzere, ile, karşı, gibi Ar hu üçüncü tekil eril şahıs iyelik eki

aleyhisselam

Ar ˁalayhi's-salām عليهِ السلام z«barış onun üzerine», selam sözü

aleyküm

Ar ˁalaykum عليكم züzerinize, üzerinizde Ar ˁalā üzeri, üstü

aleyna

Ar ˁalaynā علينا zbize, üzerimize Ar ˁalā علي züzeri (edat)