alengirli

alelade

Arapça ˁalā'l-ˁāda(t) عَلَى العادة z "adet üzere, alışılmış surette" sözcüğünden alıntıdır.

alem

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalam علم z "simge, işaret, belirti, sancak, bayrak" sözcüğünden alıntıdır.

âlem

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁālam عالم z "dünya, kâinat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁālam עלם z "devir, çağ, şimdiki dünya, evren (Yunanca aiōn karşılığı)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˁōlām עולם z "devir, çağ, şimdiki dünya" sözcüğü ile eş kökenlidir.

alemdar

Farsça ˁalamdār "sancak taşıyan, sancaktar" sözcüğünden alıntıdır.

âlemîn

Arapça ˁālamīn عالمين z "âlemlerin (genitiv çoğul)" sözcüğünden alıntıdır.

alengirli
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"süslü, fiyakalı (argo)" [ Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 1948]

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Tietze'nin önerdiği Fransızca à l'anglais açıklaması fantezidir

Benzer sözcükler

alengir


18.07.2014
aleni

Arapça ˁalanī علنى z "gizli olmayan, açık ve aşikâr olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁln kökünden gelen ˁalan علن z "açık ve aşikâr olma" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça ˁalana علن z "açığa çıktı, aşikâr oldu" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

alerji

Fransızca allergie "vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince allergia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Clemens von Pirquet, Avst. hekim.) Bu sözcük Eski Yunanca állos άλλος z "başka, farklı" ve Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüklerinin bileşiğidir.

alesta

İtalyanca allesta "hazır" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca allestire "(bir şeye) hazır etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca lesto "hazır" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

alet

Arapça Awl kökünden gelen āla(t) آلة z "düzen, düzenek, araç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü, geri döndü, geri geldi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

alev

Türkiye Türkçesi yalabı veya alabı veya alav veya yalav "parıltı, alev" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yal- "yanmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.