albinos

alazalik

Ar ˁalā ḏāliki عَلَى ذٰلك zbunun üzerine, bu yüzden

albatros

Fr albatros bir tür deniz kuşu Port alcatraz balıkçıl kuşu, pelikan ~? Ar al-ġaṭṭās الغطّاس z [#ġṭs faˁˁāl mesl.] dalgıç

albay

TTü alay beyi

albeni

<< TTü al beni

albız

Ar iblīs إبليس zşeytan

albinos

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Albinos [Fr.]: albinos البينوس ... Albinisme [Fr.]: albinosiyye

Fr albinos doğuştan saçları ak olan Lat albus beyaz << HAvr *h₂elbʰ- (*albʰ-) a.a.

Benzer sözcükler: albinizm

Bu maddeye gönderenler: albüm, albümin


10.01.2018
albüm

Fr album boş yapraklardan oluşan kitap, ciltli defter Lat album [n.] beyaz şey, beyaz kâğıt, boş sayfa Lat albus beyaz

albümin

Fr albumine yumurta akında bulunan bir protein << Lat albumen ak madde, yumurta akı Lat albus beyaz +men

alçak

<< ETü alçak uysal, yumuşak, hakir, yavaş ≈ ETü-O aşak dağ dibi, aşağı

alçı

<< OTü alçu sıva yapımında kullanılan ak toprak, talk << ETü aşu boya yapımında kullanılan kızıl toprak

aldan|mak

ETü alda- aldatmak, kandırmak +In- ETü al hile +dA-