alamana

alagarson

Fransızca à la garçon "oğlan gibi (saç kesimi)" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca garçon "oğlan" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alaimsema

Arapça ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء z "gök alametleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāˀim علائم z "işaretler, alametler" (NOT: Bu sözcük Arapça ˁalāma(t) علامة z "işaret, alamet" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur. ) ve Arapça samāˀ سماء z "gök" sözcüklerinin bileşiğidir.

alaka

Arapça ˁlḳ kökünden gelen ˁalāḳa(t) علاقة z "bağlanma, ilgilenme, ilişki, ilgi, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, sarktı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

alakart

Fransızca à la carte "«listeye göre», restoranda seçmeli menü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca carte "kart, liste" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alakok

Fransızca à la cocque "kabuklu yumurta" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca coque "yumurta kabuğu" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alamana
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
alamana: Büyük balıkçı kayığı ki çıkrığı olur. Kayığa mahsus büyük ağ, ığrip.

Köken

İtalyanca alamanna "Alman tarzı, Alman usulü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Alamanno "Alman" sözcüğünün dişilidir.

Daha fazla bilgi için Alman maddesine bakınız.


18.07.2014
alamet

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāma(t) علامة z "işaret, belirti, im, özellikle kıyamet belirtisi" sözcüğünden alıntıdır.

alaminüt

Fransızca à la minute "dakikalık, çabuk pişirilen yemek" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca minute "dakika" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen minutus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince minuere "küçültmek, inceltmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

alamod

Fransızca à la mode "modaya uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mode "moda" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alan

Eski Türkçe alaŋ "dağlar arasındaki açık ve düz yer, meydan" sözcüğünden evrilmiştir.

alarga

İtalyanca al largo "açıkta, (gemi) sahilden açılmış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca largo "açık, geniş, uzak" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen largus sözcüğünden evrilmiştir.