alakart

alacık

Eski Türkçe alaçu veya alaçuk "silindir şeklinde büyük çadır" sözcüğünden evrilmiştir.

alafranga

İtalyanca alla franca "Frenk gibi, Frenk usulü" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim Franco "Frank, Fransız" özel adından à+ önekiyle türetilmiştir.

alagarson

Fransızca à la garçon "oğlan gibi (saç kesimi)" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca garçon "oğlan" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alaimsema

Arapça ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء z "gök alametleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāˀim علائم z "işaretler, alametler" (NOT: Bu sözcük Arapça ˁalāma(t) علامة z "işaret, alamet" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur. ) ve Arapça samāˀ سماء z "gök" sözcüklerinin bileşiğidir.

alaka

Arapça ˁlḳ kökünden gelen ˁalāḳa(t) علاقة z "bağlanma, ilgilenme, ilişki, ilgi, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa عَلَقَ z "asıldı, sarktı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

alakart
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed İhsan, Avrupa'da Ne Gördüm, 1891]

Köken

Fransızca à la carte "«listeye göre», restoranda seçmeli menü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca carte "kart, liste" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.


01.10.2017
alakok

Fransızca à la cocque "kabuklu yumurta" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca coque "yumurta kabuğu" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.

alamana

İtalyanca alamanna "Alman tarzı, Alman usulü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Alamanno "Alman" sözcüğünün dişilidir.

alamet

Arapça ˁlm kökünden gelen ˁalāma(t) علامة z "işaret, belirti, im, özellikle kıyamet belirtisi" sözcüğünden alıntıdır.

alaminüt

Fransızca à la minute "dakikalık, çabuk pişirilen yemek" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca minute "dakika" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen minutus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince minuere "küçültmek, inceltmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir.

alamod

Fransızca à la mode "modaya uygun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mode "moda" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir.