alabora

al|mak

<< ETü al- tutmak, elde etmek, alt etmek, yenmek

ala

<< ETü ala renkli, karışık veya belirsiz renkli, benekli ≈ ETü al renkli

âlâ

Ar aˁlā أَعْلََى z [#ˁlw afˁal kıy.] daha yüksek, daha iyi, üstün Ar ˁāli عالٍ zyüksek, üstün

alabalık
alabanda

İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma İt à+ banda yan, taraf

alabora

alabora olmak "(gemi) devrilmek, devrilircesine sallanmak" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1874]
albora etmek "a.a." [Ebuzz 1891]

İt *alla bora <? İt bora kuzey/kuzeydoğu rüzgârı, sert hava EYun boreás βορεάς za.a.

 poyraz

Not: Kahane & Tietze'nin Ven alborar ("direk dikmek") açıklaması tatmin edici değildir. Karş. LF sf. §11.


13.08.2020
alabros

Fr *à la brosse fırça gibi Fr ad+ brosse fırça << OLat bruscia a.a.

alacık

<< ETü alaçu/alaçuk silindir şeklinde büyük çadır

alafranga

İt alla franca Frenk gibi, Frenk usulü öz à+ Franco Frank, Fransız

alagarson

Fr à la garçon oğlan gibi (saç kesimi) Fr à+ garçon oğlan

alaimsema

Ar ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء zgök alametleri § Ar ˁalāˀim علائم z [#ˁlm faˁāˀil çoğ.] işaretler, alametler (Ar ˁalāma(t) علامة z [t.] işaret, alamet ) Ar samāˀ سماء zgök