alık

alfanümerik

İng alphanumeric(al) alfabenin harfleri ile sayıları içeren

alg

Fr algue yosun Lat alga a.a.

algı

TTü al- +gU

algoritma

Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi << EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.] Ar al-χʷarizmī الخورزمى zİslam matematikçisi Harezmi (9. yy) öz χʷarizm Orta Asya'da bir ülke, Harezm

alıç

Fa ālūça آلوچه z [küç.] dağ eriği, cratageus Fa ālū آلو zerik cinsi meyvelerin genel adı +ça3 << OFa alūk a.a. ~? ETü erük a.a.

alık

TTü: alnuk [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Demezven ki çevükvenin gürbüzem / Zāif u kavī, alnuğ u ˁācizem TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
alık: Çalık, budala, meczup.

<< TTü aluk/alnuk aciz, gafil TTü al- yenmek, galebe etmek +Uk

 al-

Not: Anadolu ağızlarında alık ve alnuk (< alınık) biçimleri yaygındır. • Aynı fiil kökünden Kaşgarlı'da görülen alık "kuş gagası" ve Kutadgu Bilik'ta görülen alık "alışkanlık, huy" biçimleri ayrı kelime olarak değerlendirilmelidir.


01.06.2015
alın

<< ETü alın başın ön üst kısmı

alın|mak

<< ETü alın- kendine almak ETü al- +In-

alış|mak

<< ETü alış- birlikte almak, alıp vermek ETü al- almak, edinmek +Iş-

ali

Ar ˁāli عالٍ z [#ˁlw fāˁil fa.] yüksek, üstün, yüce Ar ˁalā عَلَا‎ zyüksek idi, yükseldi

alias

İng alias 1. namı diğer, takma isim, 2. dijitalize edilmiş görüntü veya sesin aslından farklı görünmesi Lat alias başka türlü (zarf) Lat alius başka (sıfat) << HAvr *h₂el- (*al-) öte, başka