alıç

alfabe

Fransızca alphabet "harfler dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca álpha bḗta άλφα βήτα z "Yunan alfabesinin ilk iki harfi" sözcüğünden alıntıdır.

alfanümerik

İngilizce alphanumeric(al) "alfabenin harfleri ile sayıları içeren" sözcüğünden alıntıdır.

alg

Fransızca algue "yosun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen alga sözcüğünden alıntıdır.

algı

Türkiye Türkçesi al- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

algoritma

Fransızca algorithme "matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca algorisme "Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.]" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça al-χʷarizmī الخورزمى z "İslam matematikçisi Harezmi (9. yy)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük χʷarizm "Orta Asya'da bir ülke, Harezm" özel adından türetilmiştir.

alıç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
alūç: barūd [? belki barḳūḳ "kayısı"] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ālūçe: dağ eriği, kıramuk, uvacık saruce erik, gögem

Köken

Farsça ālūça آلوچه z "dağ eriği, cratageus" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ālū آلو z "erik cinsi meyvelerin genel adı" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen alūk sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen erük sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için erik maddesine bakınız.

Ek açıklama

Etimolojisi belirsiz olan Orta Farsça ālūk, Türkçeden alıntı olabilir. Farsçada /r/ = /l/ istikrarsızlığı tipiktir. Karş. Kürtçe (Kurmanci) helûk, herûk (aynı anlamda).

Benzer sözcükler

aluça

Bu maddeye gönderenler

şeftali, zerdali


03.10.2017
alık

Türkiye Türkçesi aluk veya alnuk "aciz, gafil" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi al- "yenmek, galebe etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

alın

Eski Türkçe alın "başın ön üst kısmı" sözcüğünden evrilmiştir.

alın|mak

Eski Türkçe alın- "kendine almak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

alış|mak

Eski Türkçe alış- "birlikte almak, alıp vermek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe al- "almak, edinmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ali

Arapça ˁlw kökünden gelen ˁāli عالٍ z "yüksek, üstün, yüce" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā عَلَا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.