al

akümüle

Fr accumuler birikmek, biriktirmek Lat accumulare a.a. Lat ad+ cumulare [den.] toplamak, toplanmak, küme olmak Lat cumulus küme

akvam

Ar aḳwām أقوم z [#ḳwm afˁāl çoğ.] kavimler, uluslar Ar ḳawm قَوْم z [t.] kavim

akvarel

Fr aquarelle suluboya İt acquarella a.a. İt acqua su

akvaryum

YLat aquarium [n.] su canlılarının yaşatıldığı yapay ortam (İlk kullanım: 1850 Philip Gosse, İng. ornitolog.) Lat aquarius su kabı, su deposu Lat aqua su +ari°

akya

~? Yun

al

ETü: "hile" [ Orhun Yazıtları, 735]
yig alıġ buluşġalı unamaduklar [en iyi hileyi bulmayı başaramadılar] ETü: "... kırmızı" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
al sarığ [kızıl sarı] ETü: "... turuncu" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
āl [[Hanların sancaklarını yapmak için kullanılan turuncu renkte (nāranciyatu'l-lawn) ipekli süslü bir kumaş. Turuncu renge de āl denir.]]

<< ETü āl 3. renk, boya, özellikle kızıl renk, 2. (mec.) göz boyama, hile

Not: Çoğu erken dillerde "ak" ve "kara"dan sonra üçüncü rengi belirten sözcük "renkli, alaca" ve "kırmızı" anlamlarını taşır. Karş. İsp colorado "1. renkli, 2. kırmızı". Ayrıca Sans rāga, Fa rang "1. renk, özellikle al renk, 2. düzen, hile". • Karş. Moğ ulaġan > ulaan "al, kızıl". Ulaan Bator "kızıl bahadır" demektir.

Benzer sözcükler: alarmak, albastı, alçın, allamak, alla- pullamak, allanmak, allı pullu, allık

Bu maddeye gönderenler: ala (alabalık, alaşım, allak bullak, elâ)


21.07.2015
al|mak

<< ETü al- tutmak, elde etmek, alt etmek, yenmek

ala

<< ETü ala renkli, karışık veya belirsiz renkli, benekli ≈ ETü al renkli

âlâ

Ar aˁlā أَعْلََى z [#ˁlw afˁal kıy.] daha yüksek, daha iyi, üstün Ar ˁāli عالٍ zyüksek, üstün

alabalık
alabanda

İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma İt à+ banda yan, taraf