aktinyum

akson

Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı EYun áksōn άξων zeksen

aksülamel

§ Ar ˁaks عكس zzıt, karşıt Ar ˁamal عمل zeylem

akşam

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

aktar|mak

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġıt- kaldırmak +Ar- ETü aġ- kalkmak +It-

aktif

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere yapmak, eylemek +(t)iv°

aktinyum

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Demek ki bu atom ailesinden birinin başı Toryum (...) geri kalan 92 unsur Aktinyum'dur.

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua +ium

Not: Yunanca sözcük Lat radius "ışın" karşılığıdır. Karş. radyum.

Benzer sözcükler: aktinit, aktinoloji


29.09.2017
aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion

aktivite

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

aktör

Fr acteur eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu << Lat actor icra eden Lat agere yapmak, eylemek +(t)or

aktris

Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu << Lat actrix [fem.] Lat agere yapmak, eylemek +(t)rix

aktüalite

Fr actualité güncellik, güncel haberler Fr actuel güncel +itas