aktüer

aktivite

Fransızca activité "eylemlilik, etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince activitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince activus "eylemli" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

aktör

Fransızca acteur "eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actor "icra eden" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere "yapmak, eylemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

aktris

Fransızca actrice "kadın tiyatro oyuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince actrix sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere "yapmak, eylemek" fiilinin dişilidir.

aktüalite

Fransızca actualité "güncellik, güncel haberler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca actuel "güncel" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

aktüel

Fransızca actuel "1. fiili, eylemli, 2. güncel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince actualis "fiili, eylemsel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince actus "fiil, eylem" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince agere "eylemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

aktüer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1945]
aktüer raporuna göre şahsi hesabları gönderilmemiş "risk hesabı uzmanlığı" [ Milliyet - gazete, 1973]
O halde bu sistemde yapılacak herahangi bir değişiklik sadece bir aktüerya hesabı içinde mütalaa edilemez.

Köken

Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

aktüarya, aktüaryal


09.12.2015
akua+

İtalyanca acqua veya Fransızca aqua+ "[bileşik adlarda] su" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen aqua sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ékʷeh₂ (*ákʷā) biçiminden evrilmiştir.

akuamarin

Fransızca ve İngilizce aquamarine "1. yeşilimtrak açık mavi, 2. açık mavi süs taşı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İlk anlamda 1846 John Ruskin, İng. sanat eleştirmeni.) Fransızca sözcük Latince aqua marina "deniz suyu" deyiminden alıntıdır.

akuavit

Almanca Aquavit "bir tür alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince aqua vitae "hayat suyu" deyiminden alıntıdır.

akuple

Fransızca accoupler "çift koşmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *accopulare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince copulare "iki şeyi bağlamak, çift koşmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

akupunktur

Fransızca ve İngilizce acupuncture "iğnelerle tedavi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acus "iğne, sivri şey" ve Latince punctura "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince pungere "delmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)