aktüel

aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion

aktivite

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

aktör

Fr acteur eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu << Lat actor icra eden Lat agere yapmak, eylemek +(t)or

aktris

Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu << Lat actrix [fem.] Lat agere yapmak, eylemek +(t)rix

aktüalite

Fr actualité güncellik, güncel haberler Fr actuel güncel +itas

aktüel

"güncel" [ Varlık - dergi, 1938]
Bakıyorum da doğrusu hiç bir tanesini meraklı ve aktüel bulmuyorum.

Fr actuel 1. fiili, eylemli, 2. güncel << OLat actualis fiili, eylemsel Lat actus [pp.] fiil, eylem +al° Lat agere eylemek +()t°

 aksiyon

Benzer sözcükler: aktüalite, aktüalize

Bu maddeye gönderenler: aktüalite


30.09.2017
aktüer

Fr actuaire sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı İng actuary a.a. Lat actuarius zabıt kâtibi Lat actus edim, eylem +ari°

akua+

İt acqua Fr aqua+ [bileşik adlarda] su << Lat aqua a.a. << HAvr *h₂ékʷeh₂ (*ákʷā) a.a.

akuamarin

Fr/İng aquamarine 1. yeşilimtrak açık mavi, 2. açık mavi süs taşı (İlk kullanım: İlk anlamda 1846 John Ruskin, İng. sanat eleştirmeni.) Lat aqua marina deniz suyu

akuavit

Alm Aquavit bir tür alkollü içki Lat aqua vitae hayat suyu

akuple

Fr accoupler çift koşmak << OLat *accopulare OLat ad+ copulare iki şeyi bağlamak, çift koşmak