aktüalite

aktüalite
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Şehbal, 1910]
Bunlar Fransızların aktüalite dedikleri havadis ve vukuat-ı mühimmeyi nakl ve tevsik ederken...

Köken

Fransızca actualité "güncellik, güncel haberler" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca actuel "güncel" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için aktüel maddesine bakınız.


12.12.2015
aktüel

Fransızca actuel "1. fiili, eylemli, 2. güncel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince actualis "fiili, eylemsel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince actus "fiil, eylem" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince agere "eylemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.