aktüalite

aktüalite

[Şehbal 1910]
Bunlar Fransızların aktüalite dedikleri havadis ve vukuat-ı mühimmeyi nakl ve tevsik ederken...

Fr actualité güncellik, güncel haberler Fr actuel güncel +itas

 aktüel


12.12.2015
aktüel

Fr actuel 1. fiili, eylemli, 2. güncel << OLat actualis fiili, eylemsel Lat actus [pp.] fiil, eylem +al° Lat agere eylemek +()t°