akit

akit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sözleşme" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
selem ˁaḳdi "... düğüm" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ellerinde ḥāṣıl oldı ḥall ü ˁaḳd [çözme ve bağlama] "... (meclis) toplanma" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
ˁādetce ˁaḳd-i meclis oldı [adeta meclis toplandı]

Köken

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁaḳd عقد z "1. düğümleme, bağlama, mec. bir araya gelme ve getirme, toplama veya toplanma, 2. bağ, düğüm, sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi, ilikledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

akdetmek, akitname

Bu maddeye gönderenler

akide (ağda, akait), âkit, itikat, ukde


17.04.2015
âkit

Arapça ˁḳd kökünden gelen ˁāḳid عاقد z "akteden, sözleşme yapan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.