aikido

ahund

Farsça āχūnd آخوند‎ z "hoca, molla" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷand veya χond "efendi, rabb, yüce kişi" sözcüğünden türetilmiştir.

ahval

Arapça ḥwl kökünden gelen aḥwāl أَحْوَال z "haller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāl حال z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahz

Arapça Aχḏ kökünden gelen aχḏ أخذ z "alma, kabul etme, zorla alma, esir alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

aidat

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀidāt عائدات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāˀida(t) عائدة z "gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "geri geldi" fiilinin fāˁila(t) vezninde tekilidir.

AİDS

İngilizce AIDS "bulaşıcı bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982 US Centers for Disease Control.) İngilizce sözcük İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome "Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu" sözcüğünün kısaltmasıdır.

aikido
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1974]
Bu spor, judo, karate ve Aikido teknikleri ile kombine edilmiş komple bir Doğu sporudur.

Köken

Japonca aikidō 合気道 z "«güç uyumu yöntemi», bir Japon döğüş tekniği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Morihei Ueşiba, Jap. üstad (1883-1969)) Japonca sözcük Japonca ai "birleştirme, uyum" ve Japonca ki "güç" ve Japonca "yöntem, teknik" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için judo maddesine bakınız.


11.07.2018
aile

Arapça ˁwl kökünden gelen ˁiyāl عائلة z "bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāla عال z "geçimini sağladı, besledi, baktı" fiilinin fiˁāl vezninde çoğuludur.

ait

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عَائِد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁ عَادَ z "geri geldi, avdet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

ajan

Fransızca agent "iş yapan, görevli, vekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

ajanda

Fransızca agenda "gündem, günlük işler defteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agenda "yapılacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agendus "yapılacak" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir.

ajans

Fransızca agence "vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.