aidat

ahududu

Türkiye Türkçesi ahu dutu "ağaç çileği" sözcüğünden evrilmiştir.

ahund

Farsça āχūnd آخوند‎ z "hoca, molla" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷand veya χond "efendi, rabb, yüce kişi" sözcüğünden türetilmiştir.

ahuzar

Farsça āh u zār آه و زار z "ah vah, ağlama" deyiminden alıntıdır.

ahval

Arapça ḥwl kökünden gelen aḥwāl أَحْوَال z "haller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāl حال z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahz

Arapça Aχḏ kökünden gelen aχḏ أخذ z "alma, kabul etme, zorla alma, esir alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

aidat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gelir" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁāide, cemˁi ˁāidāt: Birine raci ve aid olan rüsum ve vergi yahud irad. "üyelik ücreti" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
cemiyetin 63 azası olduğu, fakat bunun ancak 32sinin aidat verdiği

Köken

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀidāt عائدات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāˀida(t) عائدة z "gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "geri geldi" fiilinin fāˁila(t) vezninde tekilidir.

Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.


20.08.2015
AİDS

İngilizce AIDS "bulaşıcı bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1982 US Centers for Disease Control.) İngilizce sözcük İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome "Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu" sözcüğünün kısaltmasıdır.

aikido

Japonca aikidō 合気道 z "«güç uyumu yöntemi», bir Japon döğüş tekniği" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Morihei Ueşiba, Jap. üstad (1883-1969)) Japonca sözcük Japonca ai "birleştirme, uyum" ve Japonca ki "güç" ve Japonca "yöntem, teknik" sözcüklerinin bileşiğidir.

aile

Arapça ˁwl kökünden gelen ˁiyāl عائلة z "bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāla عال z "geçimini sağladı, besledi, baktı" fiilinin fiˁāl vezninde çoğuludur.

ait

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عَائِد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁ عَادَ z "geri geldi, avdet etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

ajan

Fransızca agent "iş yapan, görevli, vekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agens sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.