aidat

ahududu

<< TTü ahu dutu ağaç çileği

ahund

Fa āχūnd آخوند‎ zhoca, molla Fa χʷand/χond efendi, rabb, yüce kişi

ahuzar

Fa āh u zār آه و زار zah vah, ağlama

ahval

Ar aḥwāl أَحْوَال z [#ḥwl afˁāl çoğ.] haller Ar ḥāl حال z [t.]

ahz

Ar aχḏ أخذ z [#Aχḏ faˁl msd.] alma, kabul etme, zorla alma, esir alma Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

aidat

"gelir" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁāide, cemˁi ˁāidāt: Birine raci ve aid olan rüsum ve vergi yahud irad. "üyelik ücreti" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
cemiyetin 63 azası olduğu, fakat bunun ancak 32sinin aidat verdiği

Ar ˁāˀidāt عائدات z [#ˁwd çoğ.] gelirler Ar ˁāˀida(t) عائدة z [fāˁila(t) t.] gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi

 avdet


20.08.2015
AİDS

İng AIDS [abb.] bulaşıcı bir hastalık (İlk kullanım: 1982 US Centers for Disease Control.) İng Acquired Immune Deficiency Syndrome Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu

aikido

Jap aikidō 合気道 z«güç uyumu yöntemi», bir Japon döğüş tekniği (İlk kullanım: Morihei Ueşiba, Jap. üstad (1883-1969)) § Jap ai birleştirme, uyum Jap ki güç Jap yöntem, teknik

aile

Ar ˁiyāl عائلة z [#ˁwl fiˁāl çoğ.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı Ar ˁāla عال zgeçimini sağladı, besledi, baktı

ait

Ar ˁāˀid عَائِد z [#ˁwd fāˁil fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan Ar daˁ عَادَ zgeri geldi, avdet etti

ajan

Fr agent iş yapan, görevli, vekil << Lat agens Lat agere, act- yapmak, eylemek +ent°