ahval

ahtapot

Yun oχtopódion οχτοπόδιον z«sekiz ayak», bir deniz canlısı § Yun októ οκτό zsekiz (<< HAvr *oḱtṓw a.a. ) Yun pódi πόδι zayak

ahu

Fa āhū آهو zceylan << OFa āhūk a.a. ≈ Sogd āsūk a.a. ≈ Ave āsu hızlı, süratli

ahududu

<< TTü ahu dutu ağaç çileği

ahund

Fa āχūnd آخوند‎ zhoca, molla Fa χʷand/χond efendi, rabb, yüce kişi

ahuzar

Fa āh u zār آه و زار zah vah, ağlama

ahval

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
aḥvālın bildürdi aŋa [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
geldük ol cūyendenüŋ aḥvālını / eytdüm idi saŋa cümle ḥālını

Ar aḥwāl أَحْوَال z [#ḥwl afˁāl çoğ.] haller Ar ḥāl حال z [t.]

 hal1


15.05.2015
ahz

Ar aχḏ أخذ z [#Aχḏ faˁl msd.] alma, kabul etme, zorla alma, esir alma Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

aidat

Ar ˁāˀidāt عائدات z [#ˁwd çoğ.] gelirler Ar ˁāˀida(t) عائدة z [fāˁila(t) t.] gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi

AİDS

İng AIDS [abb.] bulaşıcı bir hastalık (İlk kullanım: 1982 US Centers for Disease Control.) İng Acquired Immune Deficiency Syndrome Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu

aikido

Jap aikidō 合気道 z«güç uyumu yöntemi», bir Japon döğüş tekniği (İlk kullanım: Morihei Ueşiba, Jap. üstad (1883-1969)) § Jap ai birleştirme, uyum Jap ki güç Jap yöntem, teknik

aile

Ar ˁiyāl عائلة z [#ˁwl fiˁāl çoğ.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, hane halkı Ar ˁāla عال zgeçimini sağladı, besledi, baktı