ahtapot

ahmer

Arapça ḥmr kökünden gelen aḥmar أحمر z "kızıl, kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.

ahpun

Ermenice aġpn աղբն z "çöp, pislik, hayvan gübresi" sözcüğünden alıntıdır.

ahrar

Arapça ḥrr kökünden gelen aḥrār "hürler, azatlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥurr أحرار z "hür, azat edilmiş" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahsen

Arapça ḥsn kökünden gelen aḥsan أحسن z "daha güzel, en güzel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasan حسن z "güzel" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ahşap

Arapça χşb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *aχşāb sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşab خشب z "ağaç hammaddesi, kereste" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahtapot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
kerevid ve ıχtapod ve lakoz ve pağurya ve ıstakoz ve yılan balığı misillü deryā haşeratları

Köken

Yunanca oχtopódion οχτοπόδιον z "«sekiz ayak», bir deniz canlısı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca októ οκτό z "sekiz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *oḱtṓw biçiminden evrilmiştir. ) ve Yunanca pódi πόδι z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için okt(o)+, podyum maddelerine bakınız.


02.03.2015
ahu

Farsça āhū آهو z "ceylan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen āhūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen āsūk sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde āsu "hızlı, süratli" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ahududu

Türkiye Türkçesi ahu dutu "ağaç çileği" sözcüğünden evrilmiştir.

ahund

Farsça āχūnd آخوند‎ z "hoca, molla" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷand veya χond "efendi, rabb, yüce kişi" sözcüğünden türetilmiştir.

ahuzar

Farsça āh u zār آه و زار z "ah vah, ağlama" deyiminden alıntıdır.

ahval

Arapça ḥwl kökünden gelen aḥwāl أَحْوَال z "haller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāl حال z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.