ahpun

ahkâm

Arapça ḥkm kökünden gelen aḥkām أَحْكَام z "hükümler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥukm حُكْم z "yargı, hüküm" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahlak

Arapça χlḳ kökünden gelen aχlāḳ أخلاق z "yaradılış, huy, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χulḳ خُلْق z "yaradılış, seciye, karakter" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça χalaḳa خَلَقَ z "yarattı" fiilinin tekilidir.

ahlat

Yunanca aχládion ἀχλάδιον z "yaban armudu, pyrus amygdaliformis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aχrás, aχrad- ἀχράς z sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aχreōn αχρεών z "yararsız, gereksiz" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χráō χράω z "yaramak, gerekmek" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

ahmak

Arapça ḥmḳ kökünden gelen aḥmaḳ أحمق z "aptal, deli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamuḳa حَمُقَ z "aptal veya deli idi" fiilinin afˁal vezninde sıfatıdır.

ahmer

Arapça ḥmr kökünden gelen aḥmar أحمر z "kızıl, kırmızı" sözcüğünden alıntıdır.

ahpun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
aχbun (Malatya, Sivas), akmın (Maraş), ağbın (Şarkışla): Fışkı, çirk mecrası.

Köken

Ermenice aġpn աղբն z "çöp, pislik, hayvan gübresi" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

▪ Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. I.124 vd. Ermenice sözcüğü Lazca lebi "çöp, gübre" ve ulebu "gübrelemek" yoluyla Kafkas dillerine bağlar.

Benzer sözcükler

ağbın, ağbun, ahbun


22.09.2017
ahrar

Arapça ḥrr kökünden gelen aḥrār "hürler, azatlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥurr أحرار z "hür, azat edilmiş" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahsen

Arapça ḥsn kökünden gelen aḥsan أحسن z "daha güzel, en güzel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasan حسن z "güzel" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ahşap

Arapça χşb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *aχşāb sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaşab خشب z "ağaç hammaddesi, kereste" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahtapot

Yunanca oχtopódion οχτοπόδιον z "«sekiz ayak», bir deniz canlısı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca októ οκτό z "sekiz" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *oḱtṓw biçiminden evrilmiştir. ) ve Yunanca pódi πόδι z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

ahu

Farsça āhū آهو z "ceylan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen āhūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen āsūk sözcüğü ile eş kökenlidir. Soğdca sözcük Avesta (Zend) dilinde āsu "hızlı, süratli" sözcüğü ile eş kökenlidir.