ahmer

ahize

Ar *āχiḏa(t) آخذة z [#Aχḏ fāˁila(t) fa. fem.] «alıcı şey» Ar āχiḏ آخيذ z [fa.] alan, alıcı Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

ahkâm

Ar aḥkām أَحْكَام z [#ḥkm afˁāl çoğ.] hükümler Ar ḥukm حُكْم z [t.] yargı, hüküm

ahlak

Ar aχlāḳ أخلاق z [#χlḳ afˁāl çoğ.] yaradılış, huy, karakter Ar χulḳ خُلْق z [t.] yaradılış, seciye, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

ahlat

Yun aχládion ἀχλάδιον zyaban armudu, pyrus amygdaliformis EYun aχrás, aχrad- ἀχράς za.a. +ion ≈? EYun aχreōn αχρεών zyararsız, gereksiz EYun a(n)+ χráō χράω zyaramak, gerekmek

ahmak

Ar aḥmaḳ أحمق z [#ḥmḳ afˁal sf.] aptal, deli Ar ḥamuḳa حَمُقَ zaptal veya deli idi

ahmer

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
göŋül, kibrit-i aḥmer gibi bulunmaz olmışdur

Ar aḥmar أحمر z [#ḥmr afˁal sf.] kızıl, kırmızı

Not: Hilali ahmer “kızıl ay” demektir. Arapça sıfatın müennes (dişil) biçimi ḥamrā gelir.

Benzer sözcükler: hilali ahmer

Bu maddeye gönderenler: hamr (hamur, mahmur), hamra, muhammara


26.08.2017
ahpun

Erm aġpn աղբն zçöp, pislik, hayvan gübresi

ahrar

Ar aḥrār [#ḥrr afˁāl çoğ.] hürler, azatlar Ar ḥurr أحرار z [t.] hür, azat edilmiş

ahsen

Ar aḥsan أحسن z [#ḥsn afˁal kıy.] daha güzel, en güzel Ar ḥasan حسن zgüzel

ahşap

Ar *aχşāb [#χşb afˁāl çoğ.] Ar χaşab خشب zağaç hammaddesi, kereste

ahtapot

Yun oχtopódion οχτοπόδιον z«sekiz ayak», bir deniz canlısı § Yun októ οκτό zsekiz (<< HAvr *oḱtṓw a.a. ) Yun pódi πόδι zayak