ahmak

ahit

Ar ˁahd عهِد z [#ˁhd faˁl msd.] 1. tanıma, 2. ant, sözleşme, yükümlülük Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

ahize

Ar āχiḏa(t) آخذة z [#Aχḏ fāˁila(t) fa. fem.] alan (şey veya kadın) Ar āχiḏ آخيذ z [fa.] alan, alıcı Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

ahkâm

Ar aḥkām أَحْكَام z [#ḥkm afˁāl çoğ.] hükümler Ar ḥukm حُكْم z [t.] yargı, hüküm

ahlak

Ar aχlāḳ أخلاق z [#χlḳ afˁāl çoğ.] yaradılış, huy, karakter Ar χulḳ خُلْق z [t.] yaradılış, seciye, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

ahlat

Yun aχládion ἀχλάδιον zyaban armudu, pyrus amygdaliformis EYun aχrás, aχrad- ἀχράς za.a. +ion ≈? EYun aχreōn αχρεών zyararsız, gereksiz EYun a(n)+ χráō χράω zyaramak, gerekmek

ahmak

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
aḥmaḳlıḳga nisbet ḳıldı anı [ Codex Cumanicus, 1303]
stultus - Fa: diuana [divane] - Tr: teli & akmak

Ar aḥmaḳ أحمق z [#ḥmḳ afˁal sf.] aptal, deli Ar ḥamuḳa حَمُقَ zaptal veya deli idi

Not: Arapça sözcük, kusur ve renk sıfatları yapan afˁal vezninde.

Benzer sözcükler: humk

Bu maddeye gönderenler: hamakat


21.04.2015
ahmer

Ar aḥmar أحمر z [#ḥmr afˁal sf.] kızıl, kırmızı

ahpun

Erm aġpn աղբն zçöp, pislik, hayvan gübresi

ahrar

Ar aḥrār [#ḥrr afˁāl çoğ.] hürler, azatlar Ar ḥurr أحرار z [t.] hür, azat edilmiş

ahsen

Ar aḥsan أحسن z [#ḥsn afˁal kıy.] daha güzel, en güzel Ar ḥasan حسن zgüzel

ahşap

Ar *aχşāb [#χşb afˁāl çoğ.] Ar χaşab خشب zağaç hammaddesi, kereste