ahlat

ahiret

Ar āχira(t) آخرة z [#Aχr fāˁila(t) fa. fem.] sonraki şey, ölümden sonrası Ar āχir آخر zson, sonraki

ahit

Ar ˁahd عهِد z [#ˁhd faˁl msd.] 1. tanıma, 2. ant, sözleşme, yükümlülük Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

ahize

Ar āχiḏa(t) آخذة z [#Aχḏ fāˁila(t) fa. fem.] alan (şey veya kadın) Ar āχiḏ آخيذ z [fa.] alan, alıcı Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

ahkâm

Ar aḥkām أَحْكَام z [#ḥkm afˁāl çoğ.] hükümler Ar ḥukm حُكْم z [t.] yargı, hüküm

ahlak

Ar aχlāḳ أخلاق z [#χlḳ afˁāl çoğ.] yaradılış, huy, karakter Ar χulḳ خُلْق z [t.] yaradılış, seciye, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

ahlat

"yaban armudu" [ Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 1521]
[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ḳur'alar meşe, palamud, aχlad ağaçlarıyla mestūr olmakla

Yun aχládion ἀχλάδιον zyaban armudu, pyrus amygdaliformis EYun aχrás, aχrad- ἀχράς za.a. +ion ≈? EYun aχreōn αχρεών zyararsız, gereksiz EYun a(n)+ χráō χράω zyaramak, gerekmek

Not: EYun sözcük Aristoteles Hist. anim. 627b17, Aristophanes Ekkl. 355 ve başka yerlerde zikredilmiştir. • Kasaba adı olan Ahlat'la bir ilgisi yoktur. Keza Arapça χılṭ çoğulu olan aχlaṭ "mizaç, karışım" ayrı kelimedir.

Bu maddeye gönderenler: ham halat


15.11.2019
ahmak

Ar aḥmaḳ أحمق z [#ḥmḳ afˁal sf.] aptal, deli Ar ḥamuḳa حَمُقَ zaptal veya deli idi

ahmer

Ar aḥmar أحمر z [#ḥmr afˁal sf.] kızıl, kırmızı

ahpun

Erm aġpn աղբն zçöp, pislik, hayvan gübresi

ahrar

Ar aḥrār [#ḥrr afˁāl çoğ.] hürler, azatlar Ar ḥurr أحرار z [t.] hür, azat edilmiş

ahsen

Ar aḥsan أحسن z [#ḥsn afˁal kıy.] daha güzel, en güzel Ar ḥasan حسن zgüzel