ahize

ahır

Fa/OFa āχʷar آخور zyemlik, hayvan besleme yeri (≈ Sogd aχwr a.a. ) OFa χʷar yemek (ad) OFa χʷartan yemek (fiil)

ahi

Ar aχī أخى z [#Aχw] kardeşim Ar أخ zkardeş (≈ İbr/Aram ˀaχ אח za.a. )

ahir

Ar āχir آخِر z [#Aχr fāˁil fa.] son, sonuncu, sonraki ≈ Ar āχar آخَر zgerideki

ahiret

Ar āχira(t) آخرة z [#Aχr fāˁila(t) fa. fem.] sonraki şey, ölümden sonrası Ar āχir آخر zson, sonraki

ahit

Ar ˁahd عهِد z [#ˁhd faˁl msd.] 1. tanıma, 2. ant, sözleşme, yükümlülük Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

ahize

ahiz "telgraf alıcısı" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Récepteur [Fr.]: cihāz-ı āhiẕ, mīhaẕe. YO: "telefon kulaklığı" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
Kızların hepsi birden kulaklarını āhizeye vermek için itişerek

Ar āχiḏa(t) آخذة z [#Aχḏ fāˁila(t) fa. fem.] alan (şey veya kadın) Ar āχiḏ آخيذ z [fa.] alan, alıcı Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

 ahz

Not: Fr récepteur karşılığı olarak 20. yy başlarında benimsenmiş Yeni Osmanlıca terimdir.


19.11.2021
ahkâm

Ar aḥkām أَحْكَام z [#ḥkm afˁāl çoğ.] hükümler Ar ḥukm حُكْم z [t.] yargı, hüküm

ahlak

Ar aχlāḳ أخلاق z [#χlḳ afˁāl çoğ.] yaradılış, huy, karakter Ar χulḳ خُلْق z [t.] yaradılış, seciye, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

ahlat

Yun aχládion ἀχλάδιον zyaban armudu, pyrus amygdaliformis EYun aχrás, aχrad- ἀχράς za.a. +ion ≈? EYun aχreōn αχρεών zyararsız, gereksiz EYun a(n)+ χráō χράω zyaramak, gerekmek

ahmak

Ar aḥmaḳ أحمق z [#ḥmḳ afˁal sf.] aptal, deli Ar ḥamuḳa حَمُقَ zaptal veya deli idi

ahmer

Ar aḥmar أحمر z [#ḥmr afˁal sf.] kızıl, kırmızı