ahir

ahenk

Fa āhang آهنگ zuyum, özellikle ses uyumu, armoni Fa hang هنگ zvezin, ölçü, edep

aheste

Fa āhaste آهسته z [pp.] yavaş, sessiz Fa hastīdan هستيدن z1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak +a

ahfat

Ar aḥfād أحْفَاد z [#ḥfd afˁāl çoğ.] torunlar Ar ḥafīd حَفِيد z [t.] torun

ahır

Fa/OFa āχʷar آخور zyemlik, hayvan besleme yeri (≈ Sogd aχwr a.a. ) OFa χʷar yemek (ad) OFa χʷartan yemek (fiil)

ahi

Ar aχī أخى z [#Aχw] kardeşim Ar أخ zkardeş (≈ İbr/Aram ˀaχ אח za.a. )

ahir

[ Kutadgu Bilig, 1069]
şahādat bile kesgil āχır tınım [(kelime-i) şehadet ile kes son nefesimi] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
tā ki geldi dunyāya āχır zamān

Ar āχir آخِر z [#Aχr fāˁil fa.] son, sonuncu, sonraki ≈ Ar āχar آخَر zgerideki

Benzer sözcükler: ahiren

Bu maddeye gönderenler: ahiret, bilahare, teehhür, tehir (muahhar), uhrevî


27.04.2015
ahiret

Ar āχira(t) آخرة z [#Aχr fāˁila(t) fa. fem.] sonraki şey, ölümden sonrası Ar āχir آخر zson, sonraki

ahit

Ar ˁahd عهِد z [#ˁhd faˁl msd.] 1. tanıma, 2. ant, sözleşme, yükümlülük Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu

ahize

Ar āχiḏa(t) آخذة z [#Aχḏ fāˁila(t) fa. fem.] alan (şey veya kadın) Ar āχiḏ آخيذ z [fa.] alan, alıcı Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

ahkâm

Ar aḥkām أَحْكَام z [#ḥkm afˁāl çoğ.] hükümler Ar ḥukm حُكْم z [t.] yargı, hüküm

ahlak

Ar aχlāḳ أخلاق z [#χlḳ afˁāl çoğ.] yaradılış, huy, karakter Ar χulḳ خُلْق z [t.] yaradılış, seciye, karakter Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı