aheste

ahali

Arapça Ahl kökünden gelen ahāli أهالٍ z "yerliler, yerli halk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahl أهل z "bir yerin yerlisi" sözcüğünün faˁāli vezninde çoğuludur.

ahar

Farsça āhār veya āhar آهار/آهر z "aklık, yumurta akı ve nişastadan yapılan cila" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ahbap

Arapça ḥbb kökünden gelen aḥbāb أحباب z "sevgililer, dostlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabīb حبيب z "sevgili, dost" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahçik

Ermenice aġçig աղջիկ z "kız" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice aynı anlama gelen aġiç աղիջ z sözcüğünün küçültme halidir.

ahenk

Farsça āhang آهنگ z "uyum, özellikle ses uyumu, armoni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hang هنگ z "vezin, ölçü, edep" sözcüğünden türetilmiştir.

aheste
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
āhastalıḳ kıldı = töleklik kıldı işde

Köken

Farsça āhaste آهسته z "yavaş, sessiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hastīdan هستيدن z "1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.


14.11.2019
ahfat

Arapça ḥfd kökünden gelen aḥfād أحْفَاد z "torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafīd حَفِيد z "torun" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahır

Farsça ve Orta Farsça āχʷar آخور z "yemlik, hayvan besleme yeri" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen aχwr sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça χʷar "yemek (ad)" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Orta Farsça χʷartan "yemek (fiil)" fiilinden türetilmiştir.

ahi

Arapça Aχw kökünden gelen aχī أخى z "kardeşim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça أخ z "kardeş" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀaχ אח z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

ahir

Arapça Aχr kökünden gelen āχir آخِر z "son, sonuncu, sonraki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āχar آخَر z "gerideki" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ahiret

Arapça Aχr kökünden gelen āχira(t) آخرة z "sonraki şey, ölümden sonrası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āχir آخر z "son, sonraki" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.