ahbap

ah u zar

Farsça āh u zār آه و زار z "ah vah, ağlama" deyiminden alıntıdır.

ah1

"acı, üzüntü, özlem, hayret, sevinç ünlemi" ünlemdir.

ah2

Farsça āh آه z "feryat, lanet" sözcüğünden alıntıdır.

ahali

Arapça Ahl kökünden gelen ahāli أهالٍ z "yerliler, yerli halk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahl أهل z "bir yerin yerlisi" sözcüğünün faˁāli vezninde çoğuludur.

ahar

Farsça āhār veya āhar آهار/آهر z "aklık, yumurta akı ve nişastadan yapılan cila" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ahbap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḥaḳ yolında kamusı aḥbāb-ıdı

Köken

Arapça ḥbb kökünden gelen aḥbāb أحباب z "sevgililer, dostlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabīb حبيب z "sevgili, dost" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için habip maddesine bakınız.


16.04.2015
ahçik

Ermenice aġçig աղջիկ z "kız" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice aynı anlama gelen aġiç աղիջ z sözcüğünün küçültme halidir.

ahenk

Farsça āhang آهنگ z "uyum, özellikle ses uyumu, armoni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hang هنگ z "vezin, ölçü, edep" sözcüğünden türetilmiştir.

aheste

Farsça āhaste آهسته z "yavaş, sessiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça hastīdan هستيدن z "1. olmak, varolmak, 2. uymak, uyumlu olmak, yaramak, değer olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

ahfat

Arapça ḥfd kökünden gelen aḥfād أحْفَاد z "torunlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafīd حَفِيد z "torun" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

ahır

Farsça ve Orta Farsça āχʷar آخور z "yemlik, hayvan besleme yeri" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen aχwr sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça χʷar "yemek (ad)" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Orta Farsça χʷartan "yemek (fiil)" fiilinden türetilmiştir.