aguş

agrandisman

Fransızca agrandissement "büyüme, büyütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agrandir, agrandiss- "büyümek, büyütmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aggrandire fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Geç Latince grandus "büyük" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

agrega

Fransızca agrégat "toplama şey, birden fazla mineralin bileşiminden oluşan kayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aggregatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggregare "sürü haline getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince grex, greg- "hayvan sürüsü" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

agreman

Fransızca agrément "onaylama, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca agréer "uymak, onaylamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen aggratare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince gratus "makbul, hoşa giden" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷr̥H-to-s (*gʷr̥-to-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerH- (*gʷer-) "makbul olmak" kökünden türetilmiştir.

agresyon

Fransızca agression "saldırı, saldırganlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggredi "üstüne yürümek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "yürümek, adım atmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

agu

çocuk dilinden türetilmiştir.

aguş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
āgūş: Kucak ve kucağa sığan. Amplexus, sinus & quantum amplexus capi.

Köken

Farsça āġuş آغش z "sarmalama, kucaklama, kucak, belek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āġaştan آغشتن z "sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek" fiilinden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

deraguş

Bu maddeye gönderenler

sorguç


18.07.2014
ağ|mak

Eski Türkçe aġ- "yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.

1

Eski Türkçe "tuzak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe av "balık ve başka hayvan yakalamak" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

2

Eski Türkçe veya "ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası" sözcüğünden evrilmiştir.

ağa

Moğolca aḳa "ağabey, saygı unvanı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Moğolca sözcük Arapça aχ, aχī أخ z "erkek kardeş, saygı hitabı" sözcüğünden alıntıdır.

ağabey