afif

afalla|mak

afal afal veya aval aval "şaşkınlık belirten bir deyim" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

afazi

Fransızca aphasie "konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphasía αφασία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phēmí, phā- φημί, φα- z "konuşmak, söylemek" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-¹ (*bʰā-) "söylemek" biçiminden evrilmiştir.

aferin

Farsça āfirīn آفرين z "övgü, kutsama, alkış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen āfrīn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça āfrītan, āfrīn- "1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak" fiilinden türetilmiştir.

aferist

Fransızca affairiste "fırsatçı iş adamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca affaire "iş güç, proje" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca à faire "yapacak şey" deyiminden türetilmiştir. Fransızca deyim Fransızca faire "yapmak, etmek" fiilinden à+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen facere fiilinden evrilmiştir.

afet

Arapça Awf kökünden gelen āfa(t) آفة z "bela, felaket, salgın hastalık" sözcüğünden alıntıdır.

afif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
bāliğ bolğay, müselman bolğay, ˁafīf bolğay zinā kılmakdan

Köken

Arapça ˁff kökünden gelen ˁafīf عفيف z "iffetli, temiz ahlak sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaffa عفّ z "kaçındı, utandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için iffet maddesine bakınız.


22.12.2014
afili

Yunanca afí ἁφή z "dokunma duyusu, el becerisi" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati sf. I.105) Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰaphḗ ἁφή z "eliyle dokunma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰáptō, aph- ἅπτω, ἅφ- z "ilişmek, dokunmak, değmek, tutmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

afiş

Fransızca affiche "duvara yapıştırılan kâğıt, poster" sözcüğünden alıntıdır.

afişe

Fransızca afficher "1. iliştirmek, yapıştırmak, 2. (mec.) afişle ilan etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince affixare "iliştirmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fixus "iliştirilmiş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince figere, fix- "tutturmak, iliştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

afitap

Farsça āftāb آفتاب z "güneş, gün ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça tāb veya tabişn "hararet, ışık" sözcüğünden türetilmiştir.

afiyet

Arapça ˁfw kökünden gelen ˁāfiya(t) عافية z "günahtan ve kusurdan arınma, sağlık, selamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin masdarıdır.