adolesans

adisyon

Fransızca addition "toplam, yekûn, lokanta ve barda hesap pusulası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince additio "toplama, ekleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince addere "eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince dare "vermek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

adiyö

Fransızca à Dieu "«Allah'a», veda sözü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca Dieu "tanrı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen deus sözcüğünden evrilmiştir.

adl

Arapça ˁdl kökünden gelen ˁadl عَدْل z "denge, denklik, adalet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, ölçülü idi, adil idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

adliye

Arapça ˁadl عدلى z "adalet" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

admin

İngilizce admin sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce system administrator "sistem yöneticisi" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince administrare "birine hizmet etmek, birinin işlerini vekâleten yürütmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince ministrare "hizmet etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince minister "hizmetçi, yardımcı, vekil" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince minus "küçük" sözcüğünden türetilmiştir.

adolesans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1965]
Soru sahibi, yaşı itibariyle son adolesans devresinde olduğu halde

Köken

Fransızca adolescence "ergenlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince adolescentia "yetişme hali, ergenlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adolescere, adult- "büyümek, yetişmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince alere "beslemek, büyütmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için koalisyon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

adolesan


26.09.2017
adrenalin

Fransızca adrenaline veya İngilizce adrenalin "böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı.) Bu sözcük Latince renalis "böbreğe ait" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince renes "böbrek" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

adres

Fransızca adresse "1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. postada mektubun iletileceği sokak ve numarası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca adresser "birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen addirectare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince directus "yönelen, doğru, düz" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

aer(o)+

Fransızca aéro+ veya İngilizce aero+ "[bileşik adlarda] hava" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aer "hava" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aḗr αήρ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *eh₂wéh₁r (*āwḗr) biçiminden evrilmiştir.

aerobik

İngilizce aerobic "oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1968 Kenneth Cooper, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce aerobe "biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Latince aerobius sözcüğünden alıntıdır.

aerodinamik

Fransızca aérodynamique veya İngilizce aerodynamic "1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan" sözcüğünden alıntıdır.