ademimerkeziyet

adaş

Türkiye Türkçesi ad sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAş ekiyle türetilmiştir.

adavet

Arapça ˁdw kökünden gelen ˁadāwa(t) عداوة z "düşmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaduww عَدُوّ z "düşman" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁadā عدا z "1. öte geçti, 2. öç besledi, düşman idi" fiilinden türetilmiştir.

aday

Türkiye Türkçesi ad sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

add

Arapça ˁdd kökünden gelen ˁadd عدّ z "sayma, sanma; sayı, sanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı, sandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

adem

Arapça ˁdm kökünden gelen ˁadam عدم z "yokluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadima عدم z "yok idi, eksik idi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

ademimerkeziyet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "desantralizasyon" [ Kaynakça yok, 1902]
ˁAdem-i merkezīyet ve teşebbüs-i şahsī cemiyeti

Köken

Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca décentralisation karşılığı olarak “Prens” Sabahaddin Bey tarafından üretilmiş terkiptir.

Benzer sözcükler

ademimerkezi, ademimerkeziyetçi, ademimerkeziyetçilik


05.04.2019
adenit

Fransızca adénite "lenf bezi iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca adḗn, adénos ἀδήν z "gland, salgı bezi, özellikle pankreas veya uykuluk" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

adese

Arapça ˁds kökünden gelen ˁadasa(t) عدسة z "mercimek tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁds kökünden gelen ˁadas عدس z "mercimek" sözcüğünün ismi merresidir.

adet1

Arapça ˁdd kökünden gelen ˁadad عدد z "sayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı, sandı" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

âdet2

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāda(t) عادة z "1. geri gelme, tekrar, 2. tekrarlanan veya geri gelen şey, alışkanlık, itiyat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "geri geldi, avdet etti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

âdeta

Arapça ˁādatan عادتاً z "alışkanlık üzere, ber mutad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda(t) عادة z "alışkanlık, itiyat" sözcüğünün zarfıdır.