adapte

adalet

Arapça ˁdl kökünden gelen ˁadāla(t) عدالة z "adillik, hak gözetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, oran ve ölçülü idi, adil idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

adam

Arapça Adm kökünden gelen ādam آدم z "1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀādām אָדָם z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˀadāmā אֲדָמָה z "toprak, yer" sözcüğü ile eş kökenlidir.

adamcıl

Türkiye Türkçesi ādam "insan" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çIl ekiyle türetilmiştir.

adana

Adana "kent adı" özel adından türetilmiştir.

adap

Arapça Adb kökünden gelen ādāb آداب z "görgü kuralları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adab أَدَب z "görgü, terbiye" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

adapte
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

adaptasyon [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Hele son zamanlarınızın mahsulleri muvaffak olunamamış taklitler, ‘adaptasyon’lardan ibaret. adaptör [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kokotlar Mektebi, 1927]
Müelliflere dedim. Yalanımı yüzüme vurunuz, kızarmam. Adaptörlere [uyarlayıcılara] diyecektim. [ Ziya Gökalp, , 1920 yılından önce]
Molyer'in mudhikelerini Türk adetlerine adapte etmesi

Köken

Fransızca adapter "uyarlamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince adaptare "bir şeye uydurmak, tatbik etmek" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen aptare fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince apiō veya apiscor, apt- "bağlamak, iliştirmek, uydurmak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için kuple maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce apt "uygun", inept "beceriksiz", aptitude "beceri".

Benzer sözcükler

adaptasyon, adaptör


29.09.2017
adaş

Türkiye Türkçesi ad sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAş ekiyle türetilmiştir.

adavet

Arapça ˁdw kökünden gelen ˁadāwa(t) عداوة z "düşmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaduww عَدُوّ z "düşman" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁadā عدا z "1. öte geçti, 2. öç besledi, düşman idi" fiilinden türetilmiştir.

aday

Türkiye Türkçesi ad sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

add

Arapça ˁdd kökünden gelen ˁadd عدّ z "sayma, sanma; sayı, sanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadda عدّ z "saydı, sandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

adem

Arapça ˁdm kökünden gelen ˁadam عدم z "yokluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadima عدم z "yok idi, eksik idi" fiilinin faˁal vezninde türevidir.