ad

açık

Eski Türkçe açuk "açık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

açıkla|mak

Türkiye Türkçesi açık sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

açkı

Türkiye Türkçesi aç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

açma

Türkiye Türkçesi aç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

açmaz

Türkiye Türkçesi aç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAz ekiyle türetilmiştir.

ad
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
taġgaç ātın tutupan Tabġaç kaġanka körmiş [Çin adı tutup Çin kağanına boyun egdi]

Köken

Eski Türkçe āt "isim, unvan" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Eski Türkçe ay- "söylemek" < *aḏ- fiilinin türevi olduğu tahmin edilebilir; ancak bu yorum şüphesiz spekülatiftir.

Benzer sözcükler

adcı, adlandırmak, adlandırma, soyadı

Bu maddeye gönderenler

ada- (adak), adaş, aday, adıl, ata-


01.04.2015
ada

Orta Türkçe atağ "ada" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe otruġ "ayrılmış veya kesilmiş yer, ada" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe otrul- "kesilmek" fiilinden türetilmiştir.

ada|mak

Eski Türkçe atā- "ad vermek, söz vermek, söz kesmek, çağırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe āt "isim" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

adak

Türkiye Türkçesi ada- "söz vermek, söz kesmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

adale

Arapça ˁḍl kökünden gelen ˁaḍala(t) عضلة z "kas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḍal عضل z "tarla faresi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

adalet

Arapça ˁdl kökünden gelen ˁadāla(t) عدالة z "adillik, hak gözetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, oran ve ölçülü idi, adil idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.