ad

açık

<< ETü açuk açık ETü aç- +Uk

açıkla|mak

TTü açık +lA-

açkı

TTü aç- +gU

açma

TTü aç- +mA

açmaz

TTü aç- +mAz

ad

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
taġgaç ātın tutupan Tabġaç kaġanka körmiş [Çin adı tutup Çin kağanına boyun egdi]

<< ETü āt isim, unvan

Not: ETü ay- "söylemek" < *aḏ- fiilinin türevi olduğu tahmin edilebilir; ancak bu yorum şüphesiz spekülatiftir.

Benzer sözcükler: adcı, adlandırmak, adlandırma, soyadı

Bu maddeye gönderenler: ada- (adak), adaş, aday, adıl, ata-


01.04.2015
ada

<< OTü atağ ada ≈ ETü otruġ ayrılmış veya kesilmiş yer, ada ETü otrul- kesilmek

ada|mak

<< ETü atā- ad vermek, söz vermek, söz kesmek, çağırmak ETü āt isim +(g)A-

adak

TTü ada- söz vermek, söz kesmek +Uk

adale

Ar ˁaḍala(t) عضلة z [#ˁḍl faˁala(t) ] kas ≈ Ar ˁaḍal عضل ztarla faresi

adalet

Ar ˁadāla(t) عدالة z [#ˁdl faˁāla(t) msd.] adillik, hak gözetme Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, oran ve ölçülü idi, adil idi