acem

abus

Ar ˁabūs عَبُوس z [#ˁbs faˁūl im.] çatık kaşlı, asık suratlı Ar ˁabasa عَبَسَ zkaş çattı, surat astı

acaba

Ar ˁacabā عجباً z [zrf.] «şaşırarak, hayret ederek», soru sözcüğü Ar ˁacab عجب z [#ˁcb faˁal ] şaşırma, hayret +an

acar

Ar aˁcar أعجَر z [#ˁcr afˁal sf.] kaba, şişman, iri, güçlü Ar ˁacara عَجَرَ zkabardı, şişti

acayip

Ar min al-ˁacāˀib من العجائب ztuhaf şeylerden (biri) Ar ˁacāˀib عجائب z [#ˁcb faˁāˀil çoğ.] tuhaf şeyler Ar ˁacība(t) عجيبة z [faˁīlā(t) t.] tuhaf şey, hilkat garibesi

acele

Ar ˁacala(t)/ˁacila(t) عَجَِلة z [#ˁcl faˁala(t) msd.] ivme, evecenlik Ar ˁacila عَجِلَ zacele etti

acem

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250 (1444)]
biligligni ögdi aˁcam ham ˁarab [bilgiliyi övdü hem Acem hem Arap] acemî "İranlı" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
Arabīce sözledi ˁaˁcamī [İranlı Arapça konuştu] "... tecrübesiz, toy" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir pādişāh bir aˁcemī oğlan-ıla gemiye girdi

Ar aˁcam أعجم z [#ˁcm] Arapça bilmeyen, barbar, özellikle İranlı İbr/Aram agamah אגּמָּה zhalk, kavim, özellikle yabancı kavim, Romalı İbr/Aram agam אגם zanne

Not: Yahudi Aramicesinde "1. kavim, 2. yabancı, kâfir, barbar" anlamına gelen her iki sözcüğün, (agama "acem" ve ˀummətā "ümmet") "anne" anlamına gelen bir kökle alakalı olması ilgi çekicidir.

Benzer sözcükler: acemaşiran, acemborusu, acembuselik, acemi, acemilik, acemkürdi


02.12.2017
acente

İt agente başkası adına iş yapan, vekil << Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil Lat agere, act- yapmak, etmek +ent°

acep

Ar ˁacab عجب z [#ˁcb faˁal ] şaşkınlık, hayret Ar ˁaciba عجب zşaşırdı, hayret etti

aceze

Ar ˁacaza(t) عجزة z [#ˁcz faˁala(t) çoğ.] acizler, düşkünler Ar ˁacīz عجيز z [faˁīl t.]

acı

<< ETü açıġ 1. acı tad, 2. ağrı, sancı ETü açı- acımak +I(g)

acı|mak

<< ETü açı- 1. acılaşmak, ekşimek, 2. canı yanmak