abstre

abrasif

İng abrasive aşındırıcı, zımpara Lat abradere aşındırmak, zımparalamak +()tiv° Lat ab+ radere, ras- traş etmek, çizmek, aşındırmak

abraş

Ar abraş أبْرَش z [#brş afˁal sf.] çilli, alaca benekli (at) Ar baraş بَرَش zçil, benek (özellikle atta)

abril

Yun aprílios απρίλιος zNisan ayı Lat aprilis a.a. Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça

absolü

Fr absolut mutlak, salt Lat absolutus [pp.] a.a. Lat absoluere yalıtmak, arıtmak, tenzih etmek +()t° Lat ab+ soluere

absorbe

Fr absorber emmek, özümsemek Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek Lat ab+ sorbere emmek << HAvr *srebh- a.a.

abstre

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
'Güneş' mefhumundan çıkan 'aydınlık, parlaklık' abstre [soyut] olarak delalet eylediği 'zeka' anlamına gelir.

Fr abstrait soyut, özet, hülasa << Lat abstractus [pp.] a.a. Lat abstrahere bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak +()t° Lat ab+ trahere, tract- çekmek

 traktör


30.09.2017
absürt

Fr absurd saçma, anlamsız Lat absurdus a.a. Lat ab+ surdus sağır ve dilsiz << HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli

abuk sabuk

TTü obuk sapuk/obur sapur [ikil.] saçma sapan

abullabut

<< TTü ebū-lobūṭ أبو اللبوط z«kalın sopalı», ahmak ve yabani kişi anlamında bir lakap

abur cubur

onom gürültülü yeme desi

abus

Ar ˁabūs عَبُوس z [#ˁbs faˁūl im.] çatık kaşlı, asık suratlı Ar ˁabasa عَبَسَ zkaş çattı, surat astı