aşure

aşk2

Türkiye Türkçesi aş- "basmak, geçmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

aşkın

Türkiye Türkçesi aş- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

aşla|mak

Eski Türkçe aşla- "onarmak, yamamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe "aşı, ek, perçin" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

aşna fişne

Farsça āşnā veya āşinā آشنا z "aşina, tanıdık" sözcüğünden alıntıdır.

aşram

İngilizce ashram "Hindu tekkesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen āśrama आश्रम z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrama श्रम z "zahmet, çile, züht" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramáti "çile çekmek" fiilinden türetilmiştir.

aşure
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Muharrem ayının onu" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
ˁāşūrā kiçesi [gecesi] oniki rekˁet namāz kılğay "... o gün yapılması gelenek olan karışık aş" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
mâh-ı Muharrem'de İmâm Hüseyn üzre on kazğan ˁāşūrā pişüp fukarâya bezi olunması

Köken

Arapça ˁşr kökünden gelen ˁāşūrā عاشورا z "onuncu gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşr veya ˁaşara(t) عشر/عشرة z "on" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için aşiret maddesine bakınız.

Ek açıklama

“Karışık aş” anlamı ve geleneği İran'a özgü olup, Farsça āşūrdan "katmak, karıştırmak" fiilinin etkisini gösterir. Evliya Çelebi aşure aşının eş anlamlısı olarak karış katış sözcüğünü kullanır.


25.01.2018
at

Eski Türkçe at "at" sözcüğünden evrilmiştir.

at|mak

Eski Türkçe at- "fırlatmak" fiilinden evrilmiştir.

ata

Eski Türkçe ata "baba, dede" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük at-ta çocuk sözünden türetilmiştir.

ata|mak

Eski Türkçe ata- "ad vermek, adlandırmak" fiilinden alıntıdır. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe at "ad, isim" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

ataerkil

Türkiye Türkçesi ata "baba, dede" ve Yeni Türkçe erk "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.