aşram

aşk1

Arapça ˁşḳ kökünden gelen ˁişḳ عِشْق z "şiddetle sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşiḳa عَشِقَ z "aşık oldu, sarmaştı, yapıştı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁaşaḳ عَشَق z "sarmaşık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁāşaḳ עָשַׁף z "karışma, haşır neşir olma, bir şeyle uğraşma" sözcüğü ile eş kökenlidir.

aşk2

Türkiye Türkçesi aş- "basmak, geçmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

aşkın

Türkiye Türkçesi aş- fiilinden Yeni Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

aşla|mak

Eski Türkçe aşla- "onarmak, yamamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe "aşı, ek, perçin" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

aşna fişne

Farsça āşnā veya āşinā آشنا z "aşina, tanıdık" sözcüğünden alıntıdır.

aşram
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 2000]
kendisinden sabah meditasyonları için dualar yazmasını isteyen Gandhi'nin aşramında bulundu

Köken

İngilizce ashram "Hindu tekkesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen āśrama आश्रम z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śrama श्रम z "zahmet, çile, züht" sözcüğünden türetilmiştir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe śramáti "çile çekmek" fiilinden türetilmiştir.


03.07.2012
aşure

Arapça ˁşr kökünden gelen ˁāşūrā عاشورا z "onuncu gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşr veya ˁaşara(t) عشر/عشرة z "on" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

at

Eski Türkçe at "at" sözcüğünden evrilmiştir.

at|mak

Eski Türkçe at- "fırlatmak" fiilinden evrilmiştir.

ata

Eski Türkçe ata "baba, dede" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük at-ta çocuk sözünden türetilmiştir.

ata|mak

Eski Türkçe ata- "ad vermek, adlandırmak" fiilinden alıntıdır. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe at "ad, isim" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.