aşla|mak

aşiret

Ar ˁaşīra(t) عشيرة z [#ˁşr faˁīlā(t) sf. fem.] akraba topluluğu, boy, klan

aşiyan

Fa āşiyān آشيان zkuş yuvası ≈ Ave *ā-şyā Ave şyāti- dinmek, durmak, istirahat etmek << HAvr *kʷi̯eh₁- (*kʷi̯ē-) dinmek

aşk1

Ar ˁişḳ عِشْق z [#ˁşḳ fiˁl msd.] şiddetle sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi Ar ˁaşiḳa عَشِقَ zaşık oldu, sarmaştı, yapıştı ≈ Ar ˁaşaḳ عَشَق zsarmaşık ≈ Aram ˁāşaḳ עָשַׁף zkarışma, haşır neşir olma, bir şeyle uğraşma

aşk2

TTü aş- basmak, geçmek +Uk

aşkın

TTü aş- +gIn

aşla|mak

ETü: "yamamak" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ayaḳ aşladı [kadehi onardı] TTü: "... ağaca doku nakletmek" [ İbn Avvâm, Kitabü'l-Filâha terc., 1590]
her ağacuŋ kabuğı birbirine müşabih olsa aşlaması muvafıkdur.

<< ETü aşla- onarmak, yamamak ETü aşı, ek, perçin +lA-

 aşı1

Benzer sözcükler: aşlama, aşlanmak, aşlatmak


30.01.2015
aşna fişne

Fa āşnā/āşinā آشنا zaşina, tanıdık

aşram

İng ashram Hindu tekkesi Sans āśrama आश्रम za.a. Sans śrama श्रम zzahmet, çile, züht Sans śramáti çile çekmek

aşure

Ar ˁāşūrā عاشورا z [#ˁşr] onuncu gün <? Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

at

<< ETü at at

at|mak

<< ETü at- fırlatmak