aş|mak

astronot

İng astronaut uzay yolcusu § EYun astḗr/ástron αστήρ, αστρο- zyıldız EYun naútēs ναύτης zgemici, denizci

asude

Fa āsūde آسوده z [pp.] dinç, rahat Fa āsūdan, āsāy- آسودن, آسا zdinlenmek, huzurlu olmak +a

asuman

Fa āsuman/āsmān آسمن zgök << EFa/Ave āsmān- a.a.

Asya

İt Asia bir kıta << Lat Asia EYun Asía Ἀσία zAkdeniz'in doğusundaki ülkelerin genel adı ≈? Akad asū çıkmak, güneş doğmak

<< ETü āş yemek, özellikle haşlama yemek ≈ Fa/OFa āş a.a. ≈ Ave āsa- a.a.

aş|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun yışıġ yolsuzun aşdım [altun ormanı yol aramadan geçtim] TTü: "... çiftleşmek (geçişsiz fiil)" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
biŋ ayġır dileyüpdür kim kısrağa aşmamış ola

<< ETü aş- geçmek (geçişli fiil)

Not: Nihai anlamının "adım atmak, gitmek" (Lat ire) olduğu düşünülebilir. Bu takdirde "geçmek" (transire) ve "cinsel ilişkiye girmek" (coire) anlamları derivatiftir. "Tırıs yürümek" anlamında ETü eş- fiili belki varyant bir biçim olabilir.

Benzer sözcükler: aşılmak, aşım, zaman aşımı


09.02.2018
aşağı

<< TTü aşağa iniş yönüne doğru ETü-O aşak dağ eteği +kA ETü aş- dağ aşmak, geçmek +(g)Ak

aşama

TTü aş-

aşar

Ar aˁşār أعشار z [#ˁşr afˁāl çoğ.] ondalıklar, ondalık vergisi Ar ˁuşr عشر z [t.] onda bir ≈ Ar ˁaşara عشر zon

aşı1

<< ETü āş yama, eklenti, onarım ≈? ETü aş- geçmek

aşı2

<< ETü aşu kızıl toprak boya, rubrica