astronomi

Fr astronomie yıldızbilim EYun astronomía αστρονομία za.a.

astronot

İng astronaut uzay yolcusu § EYun astḗr/ástron αστήρ, αστρο- zyıldız EYun naútēs ναύτης zgemici, denizci

asude

Fa āsūde آسوده z [pp.] dinç, rahat Fa āsūdan, āsāy- آسودن, آسا zdinlenmek, huzurlu olmak +a

asuman

Fa āsuman/āsmān آسمن zgök << EFa/Ave āsmān- a.a.

Asya

İt Asia bir kıta << Lat Asia EYun Asía Ἀσία zAkdeniz'in doğusundaki ülkelerin genel adı ≈? Akad asū çıkmak, güneş doğmak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
içre aşsız taşra tonsuz yabız yablak bodında üze olurtım [içte aşsız dışta donsuz aç çıplak halk üzere hüküm sürdüm] ETü: aşçı [ Kutadgu Bilig, 1069]
arıġ bolsa aşçı arıġ bérür [aşçı temiz olsa temiz aş verir]

<< ETü āş yemek, özellikle haşlama yemek ≈ Fa/OFa āş a.a. ≈ Ave āsa- a.a.

Not: Bang "yemek" anlamına gelen bir *a- eyleminden fiil adı ihtimali üzerinde durur. Buna karşılık Doerfer Orta Farsçada aynı anlama gelen āş sözcüğüne dikkat çeker. Karş. Erm χaş (a.a.).

Benzer sözcükler: aş ermek, aşamak, aşçı, aşçıbaşı, aşhane

Bu maddeye gönderenler: gulaş, haşla-, sütlaç


30.03.2015
aş|mak

<< ETü aş- geçmek (geçişli fiil)

aşağı

<< TTü aşağa iniş yönüne doğru ETü-O aşak dağ eteği +kA ETü aş- dağ aşmak, geçmek +(g)Ak

aşama

TTü aş-

aşar

Ar aˁşār أعشار z [#ˁşr afˁāl çoğ.] ondalıklar, ondalık vergisi Ar ˁuşr عشر z [t.] onda bir ≈ Ar ˁaşara عشر zon

aşı1

<< ETü āş yama, eklenti, onarım ≈? ETü aş- geçmek