aşı2

aş|mak

Eski Türkçe aş- "geçmek (geçişli fiil)" fiilinden evrilmiştir.

aşağı

Türkiye Türkçesi aşağa "iniş yönüne doğru" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Oğuzca aşak "dağ eteği" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kA ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aş- "dağ aşmak, geçmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

aşama

Türkiye Türkçesi aş- fiilinden türetilmiştir.

aşar

Arapça ˁşr kökünden gelen aˁşār أعشار z "ondalıklar, ondalık vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁuşr عشر z "onda bir" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁaşara عشر z "on" sözcüğü ile eş kökenlidir.

aşı1

Eski Türkçe āş "yama, eklenti, onarım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aş- "geçmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

aşı2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aşu [[aşı boyası yapmak için kullanılan kızıl toprak]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
aşu آشو taşı: Rubrica. aşu boyası. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
aşı آشى taşı, boyası.

Köken

Eski Türkçe aşu "kızıl toprak boya, rubrica" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

aşı boyası

Bu maddeye gönderenler

alçı


30.01.2015
aşık1

Arapça ˁşḳ kökünden gelen ˁāşiḳ عاشق z "aşka kapılmış olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşiḳa عَشِقَ z "aşık oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

aşık2

Eski Türkçe aşuk "topuğun iki yanındaki çıkıntılı kemik" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aş- "geçmek, çıkmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

aşın|mak

Eski Türkçe aşġın- "aşınmak, sürtünerek eskimek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aşuk "topuk (ayak izi?)" sözcüğünden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aş- "geçmek (yürümek?)" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

aşır|mak

Eski Türkçe aşur- "öte yana geçirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aş- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

aşırı

Eski Türkçe aşru "1. öte, 2. çok, son derece" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aşur- "öte yana geçirmek" fiilinden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.